Ferramentas
TwitterRssFacebook
Menú

Xornada sobre o futuro das cidades portuarias

A acelaración nas transformacións das nosas cidades e da súa contorna, expoñen importantes retos que é preciso abordar con acougo e cun amplo debate entre axentes implicados. No caso particular das cidades portuarias, as relación entre o porto e a cidade han de orientarse a enriquecerse mutuamente e abrir paso ás aspiracións cidadás cara a un desenvolvemento sustentable, social, económico e ambiental. Os desafíos do cambio climático, a emerxia dunha “economía azul”, os avances da “sociedade do coñocemento”… están a poñer de manifiesto a necesidade dunha nova gobernanza “porto/cidade”, basada nunha intensa colaboración entre todas as institucións públicas e privadas.

Con esta Xornada sobre “o futuro das Cidades Portuarias”, o Observatorio do Litoral da Universidade da Coruña pretende colaborar ao debate, sereno e informado, dos referidos retos que teñen por diante as cidades que están situadas ao redor de espazos portuarios e os portos que se desenvolven en estreita relación cos ámbitos urbanos.

Lugar: Auditorio Fundación Barrié (Cantón Grande, 9, A Coruña)

Data: Venres, 5 de outubro de 2018

Prezo: Gratuíto

Organización a cargo do Observatorio do Litorial da Universidade da Coruña. Coñece o programa aquí.