Ferramentas
TwitterRssFacebook
Menú
Pilar Álvarez Barbeito

Pilar Álvarez Barbeito

Profesora titular de Dereito Financeiro e Tributario da Universidade da Coruña (UDC) Traxectoria profesional: Licenciada  e doutora en Dereito pola Universidade da Coruña. Validación do título de doutora polas universidades portuguesas (1 de marzo de 2002). Especialización: Dereito tributario: imposto sobre a renda das persoas físicas. Fiscalidade empresarial. Dereito tributario da Unión Europea. Publicacións destacadas: Libros: Los rendimientos del capital en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Cedecs, Barcelona, 1999. (1ª y 2ª edición); Régimen fiscal de la Deuda Pública, Edersa, Madrid, 2002; Cuestiones esenciales de la fiscalidad de las PYMES, Tórculo, 2005; La tributación en el IRPF de los trabajadores expatriados e impatriados, (ALVAREZ BARBEITO/CALDERÓN CARRERO), Netbiblo, La Coruña, 2010; Los beneficios fiscales de la vivienda habitual en el IRPF, Netbiblo, La Coruña, 2011;El “deber de vigilar” las obligaciones fiscales de terceros en el IVA, Centro de estudios Financieros (CEF), Madrid, 2012. Artigos: “La potestad interpretativa en materia tributaria: aspectos problemáticos y perspectivas de reforma”, Revista de Contabilidad y Tributación (CEF), nº 221-222, septiembre de...

Ler Máis
Carlos I. Aymerich Cano

Carlos I. Aymerich Cano

(Vigo, 1967) é profesor titular de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña. A súa actividade investigadora desenvólvese no ámbito do dereito da contratación pública, da organización territorial do Estado e do impacto e control das políticas de austeridade, e ten participado como relator en diferentes congresos, xornadas, seminarios e mestrados en diversas universidades. Realizou estadías de investigación nas universidades de Bochum (1994) e Paris-Pantheon (1995). Foi vogal da Xunta Electoral de Galicia (1997-2000), deputado no Congreso na VII lexislatura (2000-2004) e deputado no Parlamento de Galicia entre 2005 e 2013. Monografías “Os límites ás competencias autonómicas de fomentoanálise da xurisprudéncia do Tribunal Constitucional español”, EGAP, Santiago de Compostela, 1992.  “Ayudas Públicas y Estado autonómico”, Universidade da Coruña, A Coruña, 1994. Artigos e capítulos de libros “A acción de fomento da comunidade autónoma galega no eido do turismo”, en Estudios sobre o Estatuto Galego: X Aniversario da promulgación do Estatuto / coord. por Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, 1991, ISBN 84-453-0321-X, páxs. 553-567. “Réxime xurídico das axudas públicas”, en Manual de Dereito...

Ler Máis
José Manuel Calderón Carrero

José Manuel Calderón Carrero

Catedrático de Dereito Financeiro e Tributario Universidade da Coruña (UDC) Traxectoria profesional: Licenciado (premio extraordinario) e doutor (premio extraordinario) en Dereito pola Universidade da Coruña. Máster en Estudos sobre a Unión Europea e Visiting Scholar no International Tax Program Harvard Law School e Visiting Researcher no International Bureau Fiscal Documentation de Amsterdam. Especialización: Dereito tributario: procedementos tributarios e tributación empresarial. Fiscalidade Internacional. Dereito tributario da Unión Europea. Distincións e colaboracións institucionais e asociativas: Premio do Centro de Estudos Financeiros (1998 e 2001). Membro da Comisión Consultiva designado por España como “personalidade independente” (árbitro comunitario) para os efectos do Convenio 90/436/CEE, relativo á supresión da dupla imposición en caso de corrección de beneficios entre empresas asociadas. Membro da Comisión de Expertos do Instituto de Estudos Fiscais (Ministerio de Facenda) relativa á “Análise do sistema tributario español á luz das liberdades comunitarias” (anos 2006 e 2007). Membro da Comisión de Expertos do Instituto de Estudos Fiscais (Ministerio de Facenda) relativa a “As posibilidades de harmonización do imposto sobre sociedades na UE”...

Ler Máis
(Español) Almudena Fernández Carballal

(Español) Almudena Fernández Carballal

Formación: Licenciada en Dereito pola Universidade da Coruña en 1994 e Doutora en Dereito Administrativo, pola mesma Universidade, en 1999. Desde o ano 2003 é Profesora Titular de Dereito Administrativo na EUAT adscrita ó Departamento de Dereito Público Especial da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, que comparte con docencia na Facultade de Dereito, impartiendo docencia en Mestrados Universitarios e en Cursos de formación de Posgrao. Puesto actual: Profesora Titular de Dereito Administrativo na EUAT. Méritos más destacables: No ámbito docente ten recoñecidos 2 quinquenios de docencia (1996-2002 e 2002-2007). A súa principal liña de investigación, que se traduciu en diversas publicacións (monografías e artigos doutrinais) é a ordenación do territorio e o Dereito urbanístico, desde as súas distintas perspectivas. Así mesmo, ocupouse da investigación e estudo doutras materias vinculadas co Dereito administrativo. Na súa actividade científica, é preciso destacar a autoría de diversas monografías, a participación en libros colectivos e a autoría de artigos doutrinais publicados en distintas revistas xurídicas. En particular, son obras da súa autoría...

Ler Máis
Juan Ferreiro Galguera

Juan Ferreiro Galguera

Catedrático en Dereito Eclesiástico do Estado Universidade da Coruña (UDC) Formación: Graduado en West-Bridgewater High School (Boston, USA). Licenciado en Dereito pola Universidade de Oviedo, doutor en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid; Máster en Relacións Internacionais na Universidade Autónoma de Barcelona-Fundación “Bosch y Gimpera”;  Máster de Xornalismo na Universidade Autónoma de Madrid–Diario EL PAIS. Traxectoria Profesional: Xefe de prensa do Grupo Parlamentario do CDS no Congreso dos Deputados (1991-1993). Subdirector xeral de Promoción e Coordinación da Liberdade Relixiosa do Ministerio de Xustiza (2006-2010). Actualmente imparte docencia na Universidade da Coruña. Principais liñas de investigación: Dereitos fundamentais Relacións Igrexa-Estado Publicaciones: Es autor de varias monografías y más de cuarenta publicaciones en revistas y obras colectivas nacionales y extranjeras. Entre sus monografías, destacan: Los límites de la libertad de expresión. La cuestión de los sentimientos religiosos, Madrid 1996 La protección jurídico penal de la religión, A Coruña 1998 El error en cualidad en el Derecho matrimonial canónico A Coruña 1998. Profesores de religión de la enseñanza pública y Constitución Española...

Ler Máis
Marta García Pérez

Marta García Pérez

Formación: licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela (1990), doutora en Dereito pola Universidade da Coruña (1993) e Premio Extraordinario de Doutoramento da Universidade da Coruña (1995). Posto actual: profesora titular de Dereito Administrativo na Universidade da Coruña. Méritos máis destacables: Autora de varias monografías: La utilización del dominio público marítimo-terrestre. Estudio especial de la concesión demanial, 1995, Marcial Pons, Madrid, ISBN: 84-7248-234-0. El objeto del proceso contencioso-administrativo, 1999, Aranzadi, ISBN: 84-8410-301-3. Arbitraje y Derecho Administrativo, 2011, Aranzadi, ISBN: 978-84-9903-868-1. Autora de máis de cincuenta artigos e capítulos de libro sobre dereito administrativo. Autora de informes xurídicos encargados por administracións públicas e empresas privadas, entre os cales salientan: Trabajos preparatorios del anteproyecto de la Ley de Vivienda de Galicia de 2008. Informe sobre problemas jurídico-administrativos planteados por el Prestige (baixo a dirección de D. José Luis Meilán Gil). Coordinadora do Grupo de Investigación Dereito Público Global–Observatorio do Litoral da Universidade da Coruña. Ex-secretaria xeral da Universidade da Coruña (2001-2004). Maxistrada suplente do TSX de Galicia desde maio de...

Ler Máis